Dövizle Ödeme Yasağı


Dövizle Ödeme Yasağı

19.04.2022 tarih ve 31814 sayılı Resmi Gazetede yayınlanarak aynı tarihte yürürlüğe giren düzenlemeye göre, taşıt satış sözleşmeleri dışında kalan menkul satış sözleşmelerinde sözleşme bedelleri Türk Lirası olarak ödenecektir.

Hazine ve Maliye Bakanlığından yayınlanan ve Resmi Gazete de yayınlanan; TÜRK PARASI KIYMETİNİ KORUMA HAKKINDA 32 SAYILI KARARA İLİŞKİN TEBLİĞ (TEBLİĞ NO: 2008-32/34)’DE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR TEBLİĞ (TEBLİĞ NO: 2022-32/66) de düzenleme yapılmıştır. Düzenleme ve ilgili maddenin yeni şekli aşağıdaki gibidir;

“Türkiye’de yerleşik kişilerin kendi aralarında akdedecekleri; taşıt satış sözleşmeleri dışında kalan menkul satış sözleşmelerinde sözleşme bedelini ve bu sözleşmelerden kaynaklanan diğer ödeme yükümlülüklerini döviz cinsinden veya dövize endeksli olarak kararlaştırmaları mümkündür. (Ek cümle: RG-19/4/2022-31814) Ancak sözleşme konusu ödeme yükümlülüklerinin Türk parası cinsinden yerine getirilmesi ve kabul edilmesi zorunludur.”

Bu düzenlemeden çıkarılan sonuç ise, ticari işletmelerin döviz ile anlaşabilecekleri ancak; ödemelerini TL ile yapmalarının zorunlu olduğudur. Yani kimse USD veya başka bir para birimi ile ödeme yapamayacaktır. Ticari işletmelerin banka hesaplarında duran dövizli bakiyeleri ve/veya tutarları havale veya eft’ye konu edilemeyecektir. Peki dövizli vadeli çekler nasıl ödenecektir. Değişiklik piyasaları çok ama çok karıştıracaktır. Değişikliği yayınlandığı tarihte yürürlüğe sokmak da ayrıca bir kargaşaya yol açmıştır. Bankalar ne yapacaklarını şaşırmış ve eskisi gibi devam etmişlerdir (19.04.2022 günü için)

Konu hakkında açıklamalara ve düzenlemelere ihtiyaç olduğu aşikârdır. Herkese hayırlı olacak mıdır, bekleyip göreceğiz.

19 Nisan 2022 SALI

Resmî Gazete

Sayı : 31814

TEBLİĞ

Hazine ve Maliye Bakanlığından:

TÜRK PARASI KIYMETİNİ KORUMA HAKKINDA 32 SAYILI KARARA

İLİŞKİN TEBLİĞ (TEBLİĞ NO: 2008-32/34)’DE DEĞİŞİKLİK

YAPILMASINA DAİR TEBLİĞ (TEBLİĞ NO: 2022-32/66)

MADDE 1- 28/2/2008 tarihli ve 26801 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Türk Parası Kıymetini Koruma Hakkında 32 Sayılı Karara İlişkin Tebliğ (Tebliğ No: 2008-32/34)’in 8 inci maddesinin dokuzuncu fıkrasının sonuna “Ancak sözleşme konusu ödeme yükümlülüklerinin Türk parası cinsinden yerine getirilmesi ve kabul edilmesi zorunludur.” cümlesi eklenmiş, on beşinci fıkrasında yer alan “kararlaştırılması” ibaresi “kararlaştırılması, ödenmesi ve kabul edilmesi” şeklinde değiştirilmiştir.

MADDE 2- Bu Tebliğ yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 3- Bu Tebliğ hükümlerini Hazine ve Maliye Bakanı yürütür. 

19.04.2022

Kaynak: www.MuhasebeTR.com
 

E-posta Girişi
E-Mükellef Girişi